Euroopan Demokratisoinnin Manifesti

(Suomentanut Katariina Pietilainen)

Huolimatta kaikista huolista, joita on esitetty liittyen globaaliin kilpailukykyyn, maahanmuuttoon ja terrorismiin, ainoa tulevaisuudennäkymä, joka todella pelottaa Euroopan vallanpitäjiä on Demokratia! He kyllä puhuvat demokratian nimeen, mutta vain kieltääkseen, manatakseen ja alistaakseen sen käytännössä. He pyrkivät hyväksikäyttämään, väistelemään, korruptoimaan, mystifisoimaan, anastamaan ja manipuloimaan sitä yrittäessään murtaa ja pysäyttämään sen voiman.

Euroopan kansalaisten valitsemien hallitusten jaettu pelko on:
 • Brysselin byrokratia (ja sen yli 10 000 lobbaria)
 • Sen iskujoukonomaiset komissaarit ja Troikka, jonka he muodostivat yhdessä muista kansainvälisistä ja eurooppalaisista instituutioista poimittujen ulkoparlamentaarisesti valittujen ’teknokraattien’ avustuksella
 • Vaikutusvaltainen Euroryhmä, jolla ei ole minkäänlaista laillista tai sopimuksellista perustaa
 • Vastuistaan livistäneet pankkiirit, rahastonhoitajat ja uudelleenvoimistuneet oligarkit, jotka jatkuvasti halventavat massoja ja heidän organisoituja mielenilmauksiaan
 • Poliittiset puolueet, jotka vetoavat liberalismiin, demokratiaan, vapauteen ja solidaarisuuteen vain pettääkseen nämä periaatteet ollessaan hallituksessa
 • Hallitukset, jotka ruokkivat julmaa epätasa-arvoa ajamalla itsepuolustuksellista talouskuria
 • Media mogulit, jotka ovat muuttaneet pelonlietsonnan taidemuodoksi ja mahtavaksi vallan ja tuoton lähteeksi
 • Yhtiöt, yhteistyökumppaneinaan salamyhkäiset julkisen vallan toimijat, jotka investoimalla siihen samaan pelkoon ajavat salailun ja valvonnan kulttuuria, joka taivuttaa julkisen mielipiteen puolelleen
Euroopan Unioni oli poikkeuksellinen saavutus tuodessaan rauhanomaisesti yhteen eri kieliä puhuvat ja erilaisissa kulttuureissa elävät eurooppalaiset kansat, osoittaen, että on mahdollista luoda jaettu ihmisoikeuksien viitekehys kokonaiseen maanosaan, joka – eikä ihan vähän aikaa sitten – oli ollut koti verenhimoiselle nationalismille, rasismille ja barbaarisuudelle. Euroopan Unioni olisi voinut olla maailman majakka näyttäessään miten rauha ja solidaarisuus rakennetaan vuosisatojen mittaisen konfliktien ja kiihkoilun ikeestä.
Mutta tänään, yhteinen byrokratia ja yhteinen valuutta jakavat eurooppalaisia, jotka olivat jo alkaneet lähentyä huolimatta kieli- ja kulttuurieroista. Lyhytnäköisten poliitikkojen liitto, taloudellisesti naiivit virkamiehet ja finanssiosaamiseltaan epäpätevät ’asiantuntijat’ taipuvat orjamaisesti finanssialan ja teollisuuden keskittymien ehtoihin näin vieraannuttaen eurooppalaiset toisistaan ja yllyttäen vaaralliseen anti-eurooppalaiseen vastaiskuun. Ylpeitä kansoja ollaan kääntämässä toisiaan vastaan. Nationalismia, extremismiä ja rasismia ollaan uudelleen herättelemässä.
Hajaantuvan EU:mme sydämeen kätkeytyy petos: korkeasti poliittinen, ylhäältä alas saneltu, suljettu päätöksentekoprosessi esitetään ’epäpoliittisena’, ’teknisenä’, ’menettelytapaisena’ ja ’neutraalina’. Sen tavoitteena on estää eurooppalaisia harjoittamasta demokraattista kontrollia koskien rahojaan, työympäristöään ja ympäristöään. Tämän petoksen hinta ei ole vain demokratian loppu vaan myös kurja talouspolitiikka:
 • Euroalueen taloudet ollaan marssittamassa kilpailullisen talouskurin kielekkeen yli aiheuttaen pysyvän laman heikoimmissa maissa ja alhaisen investointiasteen ydinmaissa.
 • Euroalueen ulkopuoliset EU -maat ovat etäännytetty etsimään tulevaisuudennäkymiä ja kumppaneita epäilyttävistä paikoista, joissa he todennäköisesti tulevat kohtaamaan läpinäkymättömiä, pakottavia vapaakauppa sopimuksia, jotka heikentävät heidän suvereniteettiaan.
 • Ennennäkemätön epätasa-arvoisuus, hiipuva toivo ja misantropia kukoistavat koko Euroopassa

Jäljellä on kaksi karmeaa vaihtoehtoa:
 • Kansallisvaltioihimme koteloituminen
 • Brysselin demokratiavapaalle alueelle antautuminen

On oltava jotain muuta.. Ja näin onkin!
Yksi virallinen ’Eurooppa’ vastustamassa kaikella voimallaan tätä autoritaarista asetelmaa:
Demokratian aalto!
Liikkeemme, DiEM25, pyrkii kutsumaan esiin juuri tuon aallon.
Yksi yksinkertainen, radikaali idea on motivoida voima DiEM25:n taakse:
Demokratisoidaan Eurooppa! EU joko demokratisoituu tai murtuu!
Tavoitteemme Euroopan demokratisoitumiseksi on realistinen. Se ei ole yhtään sen utopistisempi kuin mitä Euroopan Unionin alkuperäinen rakennelma oli. Se totta vieköön on vähemmän utopistinen, kuin yritys pitää elossa nykyinen, antidemokraattinen ja sirpaloituva Euroopan Unioni.
Tavoitteemme Euroopan demokratisoitumiseksi on mitä kiireisin, ilman sukkelaa aloitusta sen saattaa olla mahdotonta nakertaa institutionalisoitunut vastustus ennen kuin Eurooppa ylittää rajan jolta ei ole paluuta. Antakaamme tälle vuosikymmen, vuoteen 2025 asti aikaa.
Jos epäonnistumme Euroopan demokratisoinnissa enintään vuosikymmenessä; jos Euroopan itsevaltaiset mahdit onnistuvat tukahduttamaan demokratisoitumisen, tulee EU kaatumaan omaan ylimielisyyteensä, se tulee pirstaloitumaan ja sen kaatuminen tulee aiheuttamaan sanoinkuvaamattomat vaikeudet kaikkialle – ei vain Euroopalle.


MIKSI EUROOPPA ON MENETTÄMÄSSÄ INTEGRITEETTINSÄ JA SIELUNSA?

II maailmansodan jälkeisten vuosikymmenien aikana, jolloin EU:ta alettiin rakentamaan, kansalliset kulttuurit elvytettiin internationalismilla, katoavilla rajoilla, jaetulla vauraudella ja kohotetuilla standardeilla, mikä toi eurooppalaiset yhteen. Mutta integraatioprosessin ydin oli mätä.
Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna, EU aloitti elämänsä raskaan teollisuuden kartellina (myöhemmin mukaan otettiin maatalouden vaikuttajat), joiden päämääränä oli asettaa hinnat ja uudelleen jakaa oligopoliansa voitot Brysselin byrokratian kautta. Syntynyt kartelli ja sen Brysseliin kietoutuneet johtajat pelkäsivät kansaa ja vieroksuivat ideaa kansanvallasta.
Kärsivällisesti ja suunnitelmallisesti päätöksenteon depolitisoitumisen prosessi laitettiin alulle. Tuloksena oli tyhjiinimevä, mutta heltymätön pyrkimys viedä kansa (demos) demokratiasta ja peittää kaikki politiikanteko kokonaisvaltaisen pseudo-teknokraattisen fatalismin alle. Kansalliset poliitikot tulivat komeasti palkituiksi myötämielisyydestään jättää Euroopan Komissio, Eurooppa-Neuvosto, Ecofin (Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto), Euroryhmän ja Euroopan keskuspankin politiikkavapaiksi alueiksi. Jokainen, joka kyseenalaisti tätä depolitisaation prosessia tuli leimatuksi ”epäeurooppalaiseksi” ja ikäväksi soraääneksi.
Näin vilppi EU:n ytimessä syntyi tuottaen institutionaalisen sitoumuksen toimintaan, joka synnyttää masentavan taloudentilan sekä kurjuutta, oka olisi vältettävissä. Samanaikaisesti ne yksinkertaiset periaatteet, jotka itsevarmempi Eurooppa joskus ymmärsi, on nyt tulleet hylätyiksi:
 • Sääntöjen tulisi olla olemassa palvellakseen eurooppalaisia, ei toisinpäin
 • Valuuttojen tulisi olla välineitä, ei itseisarvoja
 • Yhteismarkkinat ovat yhteneväisiä demokratian kanssa vain jos niihin sisältyy yleiset puolustuskeinot heikommassa asemassa olevien eurooppalaisten varalle sekä ympäristö, joka on demokraattisesti valittu ja rakennettu
 • Demokratia ei voi olla ylellisyys, joka on varattu velkojille ja viety velallisilta
 • Demokratia on välttämätön keino rajoittaa kapitalismin kaikista kamalimmat, itsetuhoiset virtaukset ja avata ikkuna uusille näkemyksille sosiaalisesta harmoniasta ja kestävästä kehityksestä.
Vastauksena Euroopan kartellisoidun sosiaalisen talouden väistämättömälle epäonnistumiselle kivuta pois 2008 jälkeisestä Suuresta Lamasta, EU instituutiot, jotka aiheuttivat tämän epäonnistumisen, ovat turvautuneet kiihtyvään autoritaarisuuteen. Mitä enemmän he tukehduttavat demokratian, sen pienemmäksi heidän poliittisen auktoriteettinsa legitimaatio käy. Mitä voimakkaampia ovat taloudellisen laman voimat, sen isommiksi käy heidän tarpeensa kasvattaa autoritaarisuuttaan. Siksi demokratian viholliset kokoavat uusia vallanmuotoja heidän menettäessään legitimiteettinsä ja rajoittavat toivon ja menestyksen harvojen käsiin. (Ja hekin voivat nauttia niistä vain porttien ja aitojen, joita he tarvitsevat puolustautuakseen muulta yhteiskunnalta, takana.)
Tämä on ennennäkemätön prosessi, jonka vuoksi Euroopan kriisi on kääntämässä ihmiset sisäänpäin, toisiaan vastaan näin vahvistaen kansalaiskiihkoa ja muukalaisvihaa. Ahdistuksen yksityistäminen, toiseuden pelko, kunnianhimon kansallistaminen ja politiikan uusnationalisoituminen uhkaavat myrkyllisellä yhteisten intressien hajoamisella. Tästä Eurooppa ei voi muuta kuin kärsiä. Euroopan säälittävät reaktiot pankki- ja velkakriiseihinsä, maahanmuuttokriisiin, tarpeeseen yhteiselle ulko-, maahanmuutto- ja terrorisminvastaiseen politiikkaan ovat kaikki esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun solidaarisuus kadottaa merkityksensä:
 • Euroopan integriteetin loukkaus, joka oli seuraus Ateenan kevään murskaamisesta ja sen jälkeen määrätyistä taloudellisista ”reformeista”, jotka olivat tuomittuja epäonnistumaan
 • Tavanomaiseksi tullut oletus, jonka mukaan aina kun valtion budjetti vaatii vahvistusta tai pankki pelastusta yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien tulee maksaa nämä hyväosaisten tekemät synnit
 • Jatkuva pyrkimys tuotteistaa työvoima ja viedä demokratia pois työpaikoilta
 • Skandaalimainen NIMBY -asenne useimpien EU jäsenvaltioiden osalta liittyen Euroopan rannoille huuhtoutuviin pakolaisiin osoittaa, kuinka rikkinäinen eurooppalainen hallintomalli antaa tilaa etiikan rappiolle ja poliittisille halvaantumiselle. Lisäksi on käynyt selväksi, että muukalaisvihaa ei-eurooppalaisia kohtaan seuraa Euroopan sisäisen solidaarisuuden kuolema.
 • Lauseen, joka sisältää sanat ”eurooppalainen”, ”ulkomaan” ja ”politiikka” koomisuus
 • Huolettomuus, jolla eurooppalaiset hallitukset päättivät vastata Pariisin järkyttäviin iskuihin sulkemalla rajansa, vaikka suurin osa iskun tekijöistä oli EU:n kansalaisia – vielä yksi osoitus Euroopan Unionin nielaisseesta moraalipaniikista, joka estää sitä yhdistämästä eurooppalaisia ajamaan yhteisiä vastauksia yhteisiin ongelmiin.

Mitä pitäisi tehdä? Näkemyksemme

 
Realismi vaatii, että me työskentelemme tavoitteidemme eteen realistisen aikaraamin puitteissa. Tämän takia DiEM25 tähtää neljään läpimurtoon säännöllisellä aikavälillä tavoitellessaan täysin demokraattista, funktionaalista Eurooppaa vuoteen 2025 mennessä.
Nyt, tänään, eurooppalaiset kokevat tulleensa EU instituutioiden pettämiksi kaikkialla. Helsingistä Lissaboniin, Dublinista Kreetaan, Leipzigistä Aberdeeniin. Eurooppalaiset aistivat, että jyrkkä valinnan hetki lähestyy nopeasti. Valinta autenttisen demokratian ja salakavalan hajaannuksen välillä. Meidän on päätettävä yhdistyä pitääksemme huolen siitä, että Eurooppa tekee ilmiselvän valinnan: Autenttista demokratiaa!
Kun meiltä kysytään, mitä me haluamme ja milloin me sen haluamme, vastaamme:
HETI: Täysi läpinäkyvyys päätöksentekoon.
 • Eurooppa-neuvoston, Ecofinin, FTT:n (Finanssitransaktiovero) ja Euroryhmän kokoukset reaaliaikaisesti internetiin esitettäväksi.
 • Euroopan keskuspankin neuvoston kokousten pöytäkirjojen julkistaminen muutama viikko niiden pitämisen jälkeen
 • Kaikkien olennaisten asiakirjojen, jotka ovat keskeisiä neuvotteluissa, jotka vaikuttavat jokaisen Eurooppan kansalaisen tulevaisuuteen (esim. TTIP, ”bail-out” -velat, Britannian asema) ladattavaksi nettiin
 • Pakollinen rekisteri lobbareista, joka sisältää heidän asiakkaidensa nimet, heidän palkkioidensa suuruuden sekä kuinka usein he tapaavat virkamiehiä (niin valittuja kuin ei-valittujakin)
12 KUUKAUDEN SISÄÄN:
Meneillään olevan taloudellisen kriisin käsittely käyttämällä olemassa olevia instituutioita ja EU sopimuksia
Euroopan välitön kriisi sisältää viisi osa-aluetta:
 • Julkinen velkaantuminen
 • Pankkitoiminta
 • Riittämätön investointiasteen
 • Maahanmuutto
 • Kasvava köyhyys
Kaikki viisi osa-aluetta on jätetty niiden edessä voimattomien kansallisten hallitusten käsiin. DiEM25 tulee esittämään yksityiskohtaisia politiikkaehdotuksia näiden viiden epäkohdan eurooppalaistamiseksi samalla rajoittaen Brysselin omaehtoista valtaa ja palauttamalla se kansallisille parlamenteille, alueellisille neuvostoille, kaupungintaloille ja yhteisöille. Ehdotukset tulevat kohdistumaan jo olemassa olevien instituutioiden uudelleen käynnistämiseksi (vanhojen sopimusten ja peruskirjojen luovan uudelleentulkinnan avulla) julkisen velka-, pankkitoiminta-, investointiaste- ja kasvavan köyhyyden kriisien vakauttamiseksi.
2 VUODEN SISÄÄN: Perustuslaillinen kokous
Euroopan kansoilla on oikeus suunnitella Unioinin tulevaisuutta sekä velvollisuus rakentaa Euroopasta (vuoteen 2025 mennessä) täysinäinen demokratia, johon kuuluu kansallista itsemääräämisoikeutta kunnioittavat suvereenit Parlamentit sekä vallan jakaminen näiden Parlamenttien sekä alueellisten hallintojen kanssa.
Jotta tämä tavoite voitaisiin saavuttaa, on muodostettava jäsenmaiden edustajien muodostama kokous. DiEM25 ajaa Perustuslaillista Kokousta, joka kostuu transnationaalisisesti valituista edustajista. Nykyään, kun yliopistot hakevat rahoitusta Brysselistä on heidän muodostettava liittolaisuuksia yli valtioiden rajojen. Yhtälailla on Perustuslaillisen Kokouksen edustajien valinnan perustuttava eurooppalaisten valtioiden enemmistön edustajiin. Näistä muodostunut Perustuslaillinen Kokous astuu voimaan päättääkseen tulevaisuuden demokraattisesta perustuslaista, joka tulee korvaamaan kaikki olemassa olevat eurooppalaiset sopimuksen vuosikymmenen sisään.
Vuoteen 2025 mennessä: Perustuslaillisen Kokouksen päätösten toimeenpano

Kuka tekee muutoksen?

Meillä, Euroopan ihmisillä, on velvollisuus ottaa Eurooppa haltuun ’teknokraateilta’, joilla ei ole tilivelvollisuutta, poliitikoilta, jotka ovat heidän rikoskumppaneitaan sekä salamyhkäisiltä instituutioilta.
Me tulemme maanosamme joka kolkilta ja meitä yhdistää erilaiset kulttuurit, kielet, murteet, puoluepoliittiset näkemykset, ideologiat, ihonvärit, seksuaali-identiteetit, uskomukset ja näkemykset hyvästä yhteiskunnasta.
Me muodostamme DiEM25 tarkoituksenamme muuttaa hallitusten ja teknokraattien Eurooppa meidän kansalaisten Euroopaksi.
Meidän neljä periaatettamme:
 • Mikään Euroopan kansa ei voi olla vapaa niin kauan, kuin toisen kansan demokratiaa on vahingoitettu
 • Mikään Euroopan kansa ei voi elää kunniassa, niin kauan kuin se kielletään toiselta kansalta
 • Mikään Euroopan kansa ei voi elää toiveissa menestyksestä, niin kauan kuin jotkut ovat pakotettuja pysyvään maksukyvyttömyyteen ja alakuloon
 • Mikään Euroopan kansa ei voi kasvaa takaamatta elämän perusedellytyksiä sen heikoiten pärjääville kansalaisille. Ilman inhimillistä kehitystä, ekologista tasapainoa tai päättäväisyyttä tulla vapaaksi fossiilisista polttoaineista maailmassa, joka mieluummin muuttaisi tapojaan kuin planeetan ilmastoa.
Me liitymme eurooppalaisten komeaan perinteeseen, joka on taistellut vuosisatoja sellaisia ajatuksia vastaan, joiden mukaan demokratia on ylellisyyttä tai heikompien nyt vain on kärsittävä sen verran kuin heidän täytyy. Julistamme, että sydämemme, mielemme ja tahtomme omistamme näille periaatteille ja lupaamme tehdä muutoksen.

Valamme:

Me kutsumme kanssaeurooppalaisemme liittymään meihin välittömästi rakentaaksemme eurooppalaisen liikkeen, jota kutsumme DiEM25:ksi.
 • Taistellaksemme yhdessä kansanvaltaa halventavaa vakiintunutta järjestystä vastaan demokratisoidaksemme Euroopan Unioinin.
 • Lopettaaksemme kaikkien poliittisten suhteiden peittelemisen ’teknisten päätösten’ kaapuun
 • Saattaaksemme EU:n byrokratian suvereenien eurooppalaisten kansojen tahdon alaisiksi
 • Riisuaksemme suuryritysten loppumattoman voiman kansalaisten tahdon kustannuksella
 • Uudelleen politisoidaksemme säännöt, jotka hallitsevat yhteismarkkinoitamme ja -valuuttaamme
Meidän mielestämme malli, jossa kansalliset puolueet muodostavat hataria liittolaisuuksia muodostaakseen Euroopan parlamentin, joutaisi romukoppaan. Kamppailu alhaalta ylös toimivan demokratian puolesta (niin paikalliselle, alueellisella kuin kansallisellakin tasolla) on tärkeää, mutta se on riittämätön ilman ylikansallista strategiaa paneurooppalaisen koalition muodostamiseksi. Euroopan demokraattien on yhdistyttävä ensin työstääkseen yhteisen ohjelman ja sen jälkeen etsiäkseen keinoja jakaa se paikallisten yhteisöjen kanssa sekä alueellisella että kansallisella tasolla.
Laaja tavoitteemme Euroopan Unionin demokratisoimiseksi kietoutuu tahtoon edistää itsehallintoa (taloudellista, poliittista ja sosiaalista) lokaalilla, kunnallisella, alueellisella sekä kansallisella tasolla; avata vallan portit kansalle; toivottaa kansanliikkeet tervetulleiksi; sekä vapauttaa kaikki hallinnon tasot byrokraatti- ja yritysvallasta.
 
Saamme innoituksemme Järjen, Vapauden, Suvaitsevaisuuden ja Mielikuvituksen Euroopasta, jonka edellytyksiä ovat Avoimuus, todellinen Solidaarisuus sekä autenttinen Demokratia.
Tavoittelemme:
 • Demokraattista Eurooppaa, jossa kaikki poliittinen valta kumpuaa Euroopan suvereeneilta kansoilta
 • Avointa Eurooppaa, jossa kaikki päätöksenteko tapahtuu kansalaisten valvonnan alla
 • Yhdistynyttä Eurooppaa, jossa kansalaisilla on yhtä paljon yhteistä yli kansallisvaltioiden rajojen kuin niiden sisällä
 • Realistista Eurooppaa, joka asettaa tavoitteekseen radikaalien, mutta mahdollisten demokraattisten reformien toimeenpanon
 • Hajautettua Eurooppaa, joka käyttää keskusvaltaa maksimoidakseen demokratian toteutumisen työpaikoilla, taajamissa, kaupungeissa, maakunnissa sekä valtioissa
 • Pluralistista Eurooppaa, joka muodostuu erilaisista alueista, etnisyyksistä, uskomuksista, kansoista, kielistä ja kulttuureista
 • Tasa-arvoista Eurooppaa, joka ylistää erilaisuutta ja päättää sukupuoleen, ihonväriin, sosiaaliluokkaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan diskriminaation
 • Kulttuurin Eurooppaa, joka valjastaa kulttuurisen monimuotoisuutensa ja edistää, ei vain sanoinkuvaamattoman rikasta perintöään vaan myös Euroopan toisinajattelevien artistien, muusikoiden, kirjoittajien ja runoilijoiden työtä.
 • Sosiaalista Eurooppaa, joka tunnustaa, että todellinen vapaus vaatii negatiivisen vapauden lisäksi elämän perusedellytykset, jotka turvaavat yksilöiden vapauden puutteesta ja hyväksikäytöstä
 • Tuottavaa Eurooppaa, joka ohjaa investointeja jaettuun, vihreään vaurauteen
 • Kestävää Eurooppaa, joka elää planeetan kestokyvyn rajojen puitteissa, minimoi ympäristövaikutukset sekä jättää niin paljon fossiilisia polttoaineita käyttämättä kuin mahdollista
 • Ekologista Eurooppaa, joka on sitoutunut aitoon maailmanlaajuiseen vihreään siirtymään
 • Luovaa Eurooppaa, joka vapauttaa kansalaistensa mielikuvituksen luovat voimat
 • Teknologista Eurooppaa, joka pakottaa uudet teknologiat palvelemaan solidaarisuutta
 • Historiatietoista Eurooppaa, joka tavoittelee valoisaa tulevaisuutta menneisyyttään piilottelematta
 • Ylikansallista Eurooppaa, joka kohtelee ei-eurooppalaisia itseisarvoisina
 • Rauhan Eurooppaa, joka purkaa jännitteitä Idässä ja Välimerellä toimiessaan suojavallina militarismin ja laajentumispyrkimysten sireenejä vastaan
 • Avointa Eurooppaa, joka on valmis ideoille, ihmisille ja innoitukselle kaikkialta maailmasta ja jonka mielestä muurit ja rajat ovat turvallisuuden nimeen toimivia merkkejä epävarmuutta levittävästä heikkoudesta
 • Vapautettua Eurooppaa, jossa etuoikeudet, ennakkoluulot, puute ja väkivallan pelko ovat näivettyneet mahdollistaen näin eurooppalaisten syntymisen pienempään joukkoon stereotyyppisiä rooleja, yhdenvertaisista mahdollisuuksista nauttimisen potentiaalinsa kehittämiseksi sekä lisää vapauksia valita kumppaneita niin yksityiselämässä, työssä kuin yhteiskunnassakin.
Carpe DiEM25 
www.diem25.org

Yksi vastaus artikkeliiin “Euroopan Demokratisoinnin Manifesti

 1. Hyviä ajatuksia. Ainoa ongelma on, tai siis haaste, että asioita edistämään pitää saada tarpeeksi väkeä.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s