Yhdistyksen säännöt

SITOUTUMATON VASEMMISTO RY

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Sitoutumaton vasemmisto ry., Obunden vänster r.f. ja kotikunta Helsingin kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia riistoa, vieraantumista ja alistamista vastaan internationalistisen solidaarisuuden, yhteiskunnallisen emansipaation ja kriittisen tieteen puolesta antiautoritaarisen vasemmiston perinteitä vaalien.

Yhdistys pyrkii edistämään käytännöllistä sivilisaatiokritiikkiä Helsingin yliopistossa ja ylioppilaskunnassa sekä rakentamaan radikaalia poliittista yhteistyötä opiskelijoiden, koululaisten, palkkatyöläisten, työttömien ja uusien yhteiskunnallisten liikkeiden välille luovan vuoropuhelun, väkivallattoman kumouksellisen toiminnan sekä globaalisen ja ekologisen vastuuntunnon merkeissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja juhlia
 • harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • tekee aloitteita eri viranomaisille
 • on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa
 • järjestää mielenosoituksia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan asianmukaisen luvan

 • järjestää maksullisia huvitilaisuuksia
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä
 • toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksen ja arpajaisia
 • kantaa jäsenmaksuja

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt, yhdistyksen päämäärät hyväksyvä henkilö. Kannatusjäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt, yhdistyksen päämäärät hyväksyvä henkilö sekä puoluepoliittisesti sitoutumaton oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen jäsenistä täytyy vähintään puolet olla Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä.

Yhdistyksen jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus.

Jäsenellä ja kannatusjäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-12 jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouksien välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/3 hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen.

6 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu Ylioppilaslehdessä.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 21 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänivaltaa. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi henkilökohtaista varajäsentä;
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä sääntöjen muuttamisesta annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Hyväksytty Sitoutumaton vasemmisto ry:n yleiskokouksessa 4.4.2007

Yksi vastaus artikkeliiin “Yhdistyksen säännöt

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s