Hallitus

Sitvasin hallitus 2020

Hallitus vuodelle 2020 on järjestäytynyt! / This year’s board has been chosen: / Detta års styrelsen har blivit valt:

Inari Gustafsson, puheenjohtaja / chair / ordförande

Elina Lindman, varapuheenjohtaja / vice chair / reserv ordförande

Fiona Helminen, taloudenhoitaja / finance / skattmästare

Juha Harviainen, sihteeri, tilat, edarivaalit / secretary, premises, representative elections / sekreterare, lokaler, edari-valet

Kiri Myllyluoma, viestintä, suhteet / communications, relations / kommunikation, relationer

Mathilda Hauta, viestintä, Toimenpiteen päätoimittaja / communications, editor of Toimenpide / kommunikation, redäktör av Toimenpide

Marianna Heinonen, edarivaalit, yhdenvertaisuus / representative elections, equality / edari-valet, jämnställdhet

Milla Tengström, yhdenvertaisuus / equality / jämnställdhet

Viena Pietikäinen, yhdenvertaisuus / equality / jämnställdhet

Silja Metsätähti, valistus / awereness / upplysning

Nietos Hietanen, kultuuri / culture / kultur

Sofia Manola, ympäristö / environment / miljö

Mikko Korhonen, suora toiminta / direct action / direkt aktion

Jack Chapman, suora toiminta, bileet/tapahtumat / direct action, parties/events / direkt aktion, kalas/evenemanger

Eugenio Colaneri, hallituksen varajäsen / vice member of the board / reserv medlem av styrelsen

Sitvasin hallitus 2019

6897A22A-F40F-4CAE-BEF0-4311675AA715

Fiona Helminen – Puheenjohtaja, edarivastaava
fiona.helminen(at)helsinki.fi

Varpu Kurkilahti – Varapuheenjohtaja
varpu.kurkilahti(at)helsinki

Vivi Säiläkivi – Sihteeri
vivi.sailakivi(at)hotmail.fi

Taavi Heikkilä – Tilavastaava
taavi.heikkila(at)helsinki.fi

Tomi Kristeri – Taloudenhoitaja, kulttuurivastaava
tomi.kristeri(at)gmail.com

Inari Gustafsson – Viestintävastaava, Toimenpiteen päätoimittaja, valistusvastaava
inari.gustafsson(at)helsinki.fi

Marianna Heinonen – Yhdenvertaisuusvastaava, monikielisyysvastaava
marianna.heinonen(at)helsinki.fi

Tiina Turunen – Yhdenvertaisuusvastaava
tiina.a.turunen(at)helsinki.fi

Milla Tengström – Monikielisyysvastaava
milla.tengstrom(at)helsinki.fi

Tyyni Kantonen – Ympäristövastaava, virkistysvastaava
tyyni.kantonen(at)helsinki.fi

Max Lainema – Ympäristövastaava, bilevastaava
max.lainema(at)helsinki.fi

Aracelis Correa – Suoran toiminnan vastaava
aracelis.correa(at)helsinki.fi

Aliisa Maunula – Suoran toiminnan vastaava
aliisa.maunula(at)helsinki.fi

Otso Latva-Somppi – Kulttuurivastaava
otso.latva-somppi(at)helsinki.fi

Elina Lindman – Valistusvastaava, bilevastaava
elina.lindman(at)helsinki.fi

Hallituksen varajäsenet & virkailijat
Inga Strauss
Aster Tirronen
Viena Pentikäinen
Milla Tengström
Sumu Hyvönen
Minni Teerikangas
Alisa Ajomaa
Anni Kaarento

Toimenpiteen toimitus: Tomi Kristeri, Otso Latva-Somppi, Vivi Säiläkivi, Fiona Helminen

Viestintätiimi: Elina Lindman, Tyyni Kantonen, Tomi Kristeri, Vivi Säiläkivi

Tutustu tarkemmin toimenkuviin täällä.

Koko hallitukseen saa yhteyden lähettämällä sähköpostia hallitukselle osoitteeseen sitvas-hallitus(at)helsinki.fi.