Obunden vänster

08609208-AF3F-487A-A52B-1B5C491C5005

Obunden vänster är en vänsterorienterad studentförening vid Helsingfors universitet som grundades år 1983. Vi samlar ett brett spektrum av vänstersinnade personer över och utanför partigränser. Så som namnet beskriver är Obunden vänster partipolitiskt obunden. Vi kämpar stolt för ekologi, anti-militarism, feminism, HBTIQA+ rättigheter och demokrati både på lokal och global nivå. Vi arrangerar diskussionskvällar, paneler, guidningar, möten, fester, andra aktiviteter samt deltar i och ordnar demonstrationer.

Du kan bli en medlem här.

Vi ger också ut Toimenpide, vår årliga tidskrift. I Toimenpide hittar du både mer seriös och lättare vänsterjournalism. Tidskriften delas ut t.ex. på universitetets öppningskarneval, omkring kampusarna, samt går att hitta på Obunden vänsters kontor i Ulrika, Alkärrsgatan 11. Du hittar Toimenpides arkiv med tidigare utgivna tidningar här.

För tillfället har Obunden vänster nio platser i delegationen för Helsingfors universitets studentkår. Tillsammans med De Gröna vid HUS bildar vi gruppen “Maailmanpyörä” (“Pariserhjulet”).

I studentkåren fokuserar Obunden vänster på vikten av att trygga utkomsten och jämlikheten hos och mellan studeranden, samt arbetar för transparent och rättvist beslutsfattande. I Ylva jobbar vi för miljövänlig och socialt hållbar affärsverksamhet. Du kan läsa om vårt program här.

Frågor? Du kan alltid kontakta styrelsen för Obunden vänster, via e-post på sitvas-hallitus(at)helsinki.fi och vår styrelseordförande Fiona Helminen på fiona.helminen(at)helsinki.fi. Du kan skriva till oss såväl på svenska, finska som engelska.