Vaaliohjelma 2018

På svenska

In English

KOULUTUSPOLITIIKKA / Sivistysyliopiston puolesta

 • Kaikkien koulutuksen tulee olla maksutonta – myös EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden koulutuksen
 • On kartoitettava keinoja, joilla valmennuskurssien ylivaltaa voidaan vähentää siirtämättä painetta alemmille koulutusasteille
 • Demokratian on toteuduttava yliopistolla ja opiskelijoiden äänen tasavertaisena yliopiston päätöksenteossa
 • On vaadittava äänekkäästi koulutuksen rahoituksen kasvattamista seuraavalla hallituskaudella, jotta opetuksen, tutkimuksen ja opintopalveluiden laatu sekä määrä parantuvat – viime vuosina tehdyt tuhoisat koulutusleikkaukset on peruttava!
 • Yliopistojen rahoituksen on oltava pääsääntöisesti perusrahoitusta hankekohtaisen rahoituksen sijaan
 • Yliopiston rooli itsenäisenä yleissivistävänä toimijana on turvattava

YHDENVERTAISUUS / Yhdenvertaisempi ylioppilaskunta

 • Translaki on välittömästi uudistettava! – Ylioppilaskunnan on oltava edelläkävijä ja aloitteellinen ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä
 • Sukupuolinormeja on aktiivisesti purettava ja esimerkiksi unisex-vessojen riittävä määrä on varmistettava
 • Ylioppilaskunnan on vaadittava kaikkien järjestöjen sitoutumista turvallisemman tilan periaatteisiin
 • Rasismi, homo- ja transfobia sekä muu syrjintä on tunnistettava ja niihin on puututtava sekä niitä on ennaltaehkäistävä riittävin resurssein
 • Järjestötoimijoita sekä ylioppilaskunnan ja yliopiston henkilökuntaa on koulutettava puuttumaan seksuaaliseen häirintään ja korkeakoulukiusaamiseen
 • Kolmikielisyys, eli suomi, ruotsi ja englanti, on muistettava kaikessa ylioppilaskunnan viestinnässä ja toiminnassa
 • Perheelliset opiskelijat on huomioitava joustavilla opiskelumuodoilla, lapsiparkkitoiminnan laajentamisella tai joustavan päivähoidon mahdollistamisella
 • Kaikkien yliopiston ja ylioppilaskunnan tilojen tulee olla esteettömiä. Uuden ylioppilastalon A-rappu on vihdoin remontoitava esteettömäksi.

TOIMEENTULO / Opiskelijan talous vakaalle pohjalle

 • Perustulolla tulee luoda opiskelijoille riittävä vastikkeeton toimeentulo
 • Opiskelijoita, kuten muitakaan, ei voi velvoittaa elämään lainarahalla
 • Palkattomat harjoittelut on yksiselitteisesti kiellettävä

KESTÄVÄ KEHITYS / Ilmastonmuutos – sukupolvemme suurin uhka

 • Unicafen tulee toimia suunnannäyttäjänä kestävässä ruokailussa – kasvisruoan hintaa on laskettava ja ruokahävikki minimoitava
 • 1% ylioppilaskunnan budjetista on ohjattava kehitysyhteistyöhön
 • Ylioppilaskunnan on taattava hyvät edellytykset pyöräilylle riittävin pyörätelinein, huoltomahdollisuuksin ja toimivin pyöräilyreitein
 • Kaupunkipyöräverkostoa on laajennettava kattamaan vähintään kaikki kampukset
 • Baana on pidennettävä ulottumaan Kaisaniemeen
 • Kaikkien kampusalueiden tulee olla autottomia huoltoajomahdollisuudella
 • HYY Yhtymän kaiken toiminnan lähtökohtana tulee olla eettisyys ja ekologisuus – myös alihankintaketjun vastuullisuus on varmistettava
 • Kampuksilla tulee olla helpot ja saavutettavat kierrätysmahdollisuudet

YLIOPISTON TILAT / Toimivat tilat miellyttävälle opiskelulle

 • Kampukset on luotava visuaalisesti ja ergonomisesti viihtyisämmiksi
 • Kampuksilla on oltava riittävästi ei-kaupallisia oleskelu- ja lepotiloja
 • Kaikilla kampuksilla on oltava 24/7 käytössä olevia opiskelutiloja

ASUMINEN  / Kohtuuhintainen koti jokaiselle

 • Asumisen on oltava perusoikeus – asuntotakuu kaikille
 • On tuettava vaihtoehtoisia asumismuotoja
 • Asumistuki on muutettava yksilökohtaiseksi
 • Asuntojen lisärakentamista on nopeutettava tiheällä kaavoituksella ja parkkipaikkanormista luopumalla samalla priorisoiden kohtuuhintaista asuntotuotantoa

TERVEYS JA HYVINVOINTI / Hyvinvoiva opiskelija

 • Sosiaali- ja terveyspalveluilla ei tule tehdä voittoa – palvelut on säilytettävä julkisten tuottajien piirissä
 • Opiskelijoiden mielenterveyspalveluihin on panostettava esimerkiksi lisäämällä opintopsykologien palveluiden resursseja

HYY-POLITIIKKA / Jäsenilleen toimivat palvelut

 • Ei jäsenmaksukorotuksille! HYY Yhtymän liiketoiminnan kasvattamisella ylioppilaskunta jäsenmaksuttomaksi vuonna 2025.
 • Kansainvälisten opiskelijoiden palvelut on turvattava
 • Jäsenistön tietoisuutta suorien aloitteiden mahdollisuuksista edustajistolle lisättävä
 • Edunvalvonnan laatu eduskuntavaalien alla on taattava riittävillä työntekijäresursseilla