Vaaliohjelma 2016

Ylioppilaskunnassa ja yliopistolla: Esteettömyys, nyt!

Niin yliopistolla kuin ylioppilaskunnalla on edelleen valitettavan paljon esteellisiä tiloja. Meille esteettömyys on tavoite, josta ei tingitä. Kaikki yliopiston ja ylioppilaskunnan tilat tulee tehdä saavutettaviksi kaikille.

Lisäksi vaadimme:

Yhdenvertaisuus ei voi odottaa!

 • Alas hetero-oletus ja sukupuolinormit! Nollatoleranssi häiritsevään ja fobiseen käytökseen niin ylioppilaskunnassa kuin yliopistollakin.
 • Ei korkeakoulukiusaamiselle, rasismille ja ennakkoluuloille – toimijat HYYn järjestöistä aina yliopiston työntekijöihin on koulutettava kohtaamaan erilaisuutta.
 • Jokainen määrittelee itse sukupuolensa. Sukupuolen moninaisuuden tulee olla lähtökohta niin yliopistolla kuin ylioppilaskunnassakin. Ylioppilaskunnan tulee ohjeistaa piirissään toimivia järjestöjä sukupuolen moninaisuuden tunnustaviin käytäntöihin.
 • Unisex-vessoja niin ylioppilaskunnan, järjestöjen kuin yliopistonkin tiloihin!
 • HYYn ja yliopiston tulee huomioida sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus kaikessa viestinnässä ja tapahtumissaan.
 • Englanninkielisen opetuksen ja tukipalveluiden saatavuus tulee turvata. Tiedekuntien on osoitettava tarpeeksi resursseja myös ruotsinkieliseen ohjaukseen ja palveluun.

Ympäristö ja vastuullisuus huomioon ylioppilaskunnassa!

 • Kasvis- ja vegaaniruoan hinta on laskettava 2,50 euroa!
 • Eettistä opiskelijaruokaa! Unicafen ruokien hiilijalanjäljet näkyviin, panostusta vegaaniseen ja lähiruokaan joka kampuksella, joka päivä.
 • Aurinkopaneeleja Kaivopihan katoille!
 • Eläinten oikeudet kirjattava HYY Yhtymän vastuullisuusperiaatteisiin.
 • HYY mukaan energiaremonttiin!
 • HYY Yhtymä yhteistyöhön Helsinki Think Companyn ja muiden opiskelija-startuppien kanssa.
 • HYY globaalin vastuun edelläkävijäksi: kehitysyhteistyön varat nostettava 1%:iin budjetista.
 • Opiskelijalle lisää tietoa ja vaikutusmahdollisuuksia – kuulemistilaisuuksia investoinneista ja sijoituksista ja aitoa valtaa Unicafen ravintolatoimikunnille!
 • Eettisyys voiton maksimoinnin edelle – asefirma Patria ulos HYYn kiinteistöistä!
 • Kampusviljelyhanketta on laajennettava lopuillekin kampuksille ja hyvät käytännöt on levitettävä myös HOASin suuntaan.

Jäsenten asialla!

 • Ei jäsenmaksukorotuksille!
 • KV-opiskelijat huomioitava ja heidän palveluihinsa ja edunvalvontaansa panostettava.
 • Perheelliset opiskelijat on otettava paremmin huomioon: Lapsiparkin laajennus Viikkiin ja aukioloajat pidemmiksi!
 • HYYn hallituksessa on oltava perheellisistä opiskelijoista vastaava jäsen.
 • HYYn vuosien takaiset leikkaukset edunvalvontaan korjattava heti: yhdenvertaisuus- ja kansainvälisyysasiantuntija takaisin!
 • Kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista opiskelijayhteisöön on tuettava ja opiskelijoiden kohtaamisia lisättävä.
 • HYY järjestämään asunnonvälitystoimintaa!
 • Harrastejärjestöjen palveluita ja tukemista on parannettava. Erityisesti pienten järjestöjen toimintaedellytysten tulee olla kunnossa.
 • Ylioppilaslehteen myös englanninkielisiä artikkeleita!

Parempaa koulutusta!

 • Yliopiston tulee siirtyä lähtökohtaisesti avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin.
 • Yliopiston on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta kaikilla kampuksilla ja tiedekunnilla on saatavilla epäkaupallisia oleskelutiloja sekä rauhallisia opiskelemiseen soveltuvia tiloja.
 • Tenttimisen renessanssi: kaikki tentit tenttiakvaarioon ja suorittaminen anonyymiksi!
 • Kaikilla kampuksilla on saatavilla 24h tietokone- ja opiskelutiloja.
 • Jatko-opiskelijoille, tutkijoille ja muille tutkimustyötä tekeville on oltava tarjolla asianmukaisin välinein varusteltuja rauhallisia tutkimustiloja.
 • HYYn on luotava koulutuspoliittinen ohjelma, jossa määritellään ajankohtaiset vaikuttamistyön painopisteet sekä asetetaan HYYn keskeiset koulutuspoliittiset tavoitteet. Ohjelman pohjalta pystyisi teettämään materiaalia hallopedeille ja se voisi toimia laajemmin pohjana yliopiston kehittämiselle.
 • Osa-aikaisen opiskelemisen mahdollisuuksia on parannettava, poikkitieteellisten tutkintojen suorittamisen tieltä on raivattava esteet pois – valitse omat aineesi.
 • Laadukasta ja vuorovaikutteista kontakti- ja vertaisoppimista on lisättävä tukemalla opintopiirien perustamista sekä lisäämällä henkilökunnan ja opiskelijoiden kohtaamista kursseilla ja niiden ulkopuolella.

Lisää demokratiaa, vähemmän rahan valtaa!

 • Lisää demokratiaa yliopistoyhteisöön – rehtorin ja hallituksen ylivallasta tasavertaiseen kolmikantaiseen päätöksentekoon.
 • Lisää avoimuutta ylioppilaskuntaan ja yliopistoon – valmisteltavat dokumentit julkisiksi ja kaikkien kommentoitaviksi.
 • Ylioppilaskuntaa on demokratisoitava jäsenaloitteiden ja -äänestysten sekä yleiskokousten hyödyntämisen kautta.
 • Yliopistolla on oltava vahvat eettiset periaatteet sijoitusten ja yhteistyökumppanuuksien suhteen.

Kaikille avointa kulttuuria!

 • Avoimet jatkot ovat hyvä alku, mutta eivät riitä. HYYn vuosijuhlat avoimeksi kaikille jäsenille!
 • Taidetta kampuksille! Avoimen kulttuurin tiloja, joissa opiskelijat voivat esitellä tuotoksiaan ja esiintyä tai ihan vain nauttia taiteesta.
 • Ylioppilasteatterin toimintamahdollisuudet on turvattava.
 • HYYn on luotava mahdollisuuksia opiskelijoiden omaehtoiselle kaupunkiaktivismi- ja kulttuuritoiminnalle

Kaupungissa: Lisää kohtuuhintaista asumista!

Helsingissä on edelleen huutava pula kohtuuhintaisista asunnoista. Ylioppilaskunnan on toimittava aktiivisesti sen eteen, että kaupunki rakentaisi nykyistä enemmän asuntoja, joissa asumiseen niin opiskelijoilla kuin muilla pienituloisilla olisi varaa.

Lisäksi vaadimme:

Koti jokaiselle!

 • Tyhjillään olevien asuntojen ja toimistokiinteistöjen valtaaminen sallittava!
 • Asunnottomuus pois, asuntotakuu kaikille!
 • HYYn tulee toimia vaihtoehtoisten ja yhteisöllisten asumismuotojen edistämiseksi Helsingissä.
 • Tiivis kaavoitus ja jo kaavoitetuille alueille ripeästi rakentaminen – metropolitasolla!
 • HYY Yhtymän investoitava kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon

Ekologista ja helppoa liikkumista!

 • Autoton keskustakampus!
 • HYYn on vaadittava kaupungilta aktiivisesti parempia pyöräyhteyksiä kampuksille sekä niiden välille.
 • HYYn on lobattava tiederatikan etenemisen puolesta, joka helpottaisi huomattavasti liikkumista Viikin ja Meilahden kampuksilla.
 • Kampuksille on järjestettävä mahdollisuuksia pyörähuollolle ja tarpeeksi pyörätelineitä.

Lisäksi vaadimme, että Helsingin kaupunki järjestää enemmän lyhytkestoista päivähoitoa, joka joustavoittaisi perheellisten opiskelua huomattavasti. Lapsiparkki kaikille!

Suomessa ja maailmalla: Koulutusleikkauksista aitoon koulutuksen kehittämiseen!

Suomen hallitus on harvinaisen opiskelijavihamielinen. Ylioppilaskunnan tulee kamppailla sivistyksen ja opiskelijoiden puolesta. Jos joskus, niin nyt tarvitaan taistelevaa ylioppilasliikettä, joka uskaltaa rohkeasti näyttää voimansa. Ei hissuttelulle, kyllä hallituksen kaatamiselle!

Lisäksi vaadimme:

 • Opiskelijoiden toimeentulo turvattava!
 • Opintotuen jokavuotisen mylläämisen lopettamiseta sekä sekä selkeää tasokorotusta opintorahaan. Vastikkeettoman opintotuen on riitettävä elämiseen!
 • Suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän kehittämistä edelleen kohti perustuloa. Opiskelijoiden perustuloa kokeiltava!
 • Lisää panostusta mielenterveyshuoltoon, etenkin ennaltaehkäisyyn.
 • YTHS maksukattojen kautta kohti vakuutusluonteista terveyspalveluun.

Kohti parempaa maailmaa!

 • Suomen hallituksen on nostettava kehitysyhteistyöbudjettinsa 0,7%:iin bruttokansantuotteesta YK:n suositusten mukaisesti.
 • Suomalainen koulutusjärjestelmä ja hyvinvointivaltio pelastettava: ei julkisten palveluiden avaamista ylikansallisten yritysten voitontavoittelulle!
 • Ilmastonmuutos on opiskelijan suurin tulevaisuuden uhka: Suomen tehtävä kaikkensa ympäristökriisien ehkäisemiseksi.

Kansainvälinen ja ilmainen tiedeyhteisö!

 • EU/ETA -maiden ulkopuolisten opiskelijoiden opiskelun tulee olla maksutonta. Lukukausimaksut pois!
 • Koulutuksen on oltava vastaisuudessakin aidosti maksutonta: Tiukka ei lukukausimaksuille, hakijamaksuille sekä maksullisille materiaaleille!
 • Opiskelijoille on tarjottava maksuttomasti mahdollisuus suorittaa kielikurssien yhteydessä eurooppalaisen viitekehyksen mukaiset kielitutkinnot.
 • Valmennuskurssien merkityksen vähentämiseksi korkeakoulujen pääsykokeita on kehitettävä mittaamaan nykyistä paremmin tiedon soveltamiskykyä ja soveltuvuutta alalle.